SENSE. PURE. NATURE.

IMPRESSUM

Skraćeni naziv: Noelle d.o.o

Sjedište: Zagreb, Nova ves 45/1

Adresa: Zagreb, Nova ves 45/1

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu na pod brojem Tt-18/44280, redni broj upisa 2

Poslovna banka i broj žiro-računa: Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR9224020061100903946

OIB: 87410410340

MBS: 081153657

Članovi društva: Vinko Filipić, Marijeta Duvnjak

Osobe ovlaštene za zastupanje: Vinko Filipić, Marijeta Duvnjak

E-mail adresa: info@kaiaa.hr

HRK
Hrvatski
Hrvatska (HRK kn)
Hrvatski